Barbakan 2021: Výstava SLASŤ

Výstavy
Banská Bystrica
-

Barbakan festival otvorí už tradične výstava, ktorá tento rok ponesie názov SLASŤ a ktorá predstavuje výber tvorby študentov ateliéru maľby STARTUP. Koncepcia výstavy je zameraná na motív figúry v maľbe. Obsahové významy výstavy mapujú, na jednej strane, záujem študentov vyjadriť intímne úvahy o tele, sexualite a vlastnej identite. Na strane druhej sa zaujímajú o konzumnú stránku sexuality, jej mediálne zneužívanie a využívanie. 

Ateliér STARTUP, Katedra maľby, FVU AU v B. Bystrici
Vystavujúci: Barbara Durajová, Dajana Hrossová, Kristína Vacek, Adrián Mayer, Michael Luzsicza
Kurátor: Ján Triaška

Vstupenky

Odporúčané akcie