NOGA BAND

Koncerty
Banská Bystrica

HUDOBNÝ KONCERT VYNIKAJÚCICH MUZIKANTOV A HOSTÍ

PROGRAM

19.00 h

NOGABAND

Koncert ľudovej hudba pod vedením Michala Nogu

Hostia: FS ŠUMIAČAN zo Šumiaca a ŽSSk HOJANA z Banskej Bystrice

SPEVÁCKY DOM

s Michalom Nogom a so Šumiačanom

výučba ľudových piesní zo Šumiaca v rámci koncertu

 

20.30 h

TANEČNÝ DOM

so Soňou a Andrejom Sýkorovcami

tance zo Zvolenskej Slatiny

Vstupenky

Odporúčané akcie