František a Vojta Nedvědovci & band

Koncerty
Banská Bystrica

František a Vojta Nedvědovci & band


Dátum/Date: 01.09.2019 o 18.00 h

Miesto konania/Place of event:  Hostinec Remitáž - Jelenec

Vstupné/Entry: 12,00 EUR, na mieste konania akcie 15,00 EUR

Koncert pod holím nebom. Deti do 12 rokov v sprievode rodiča vstup zadarmo. 


Dátum/Date: 26.09.2019 o 19.00 h

Miesto konania/Place of event:  Aula SZU, Banská Bystrica

Vstupné/Entry: 15,00 EUR

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

 

 

 

 

Vstupenky

Odporúčané akcie