JUICY M

Koncerty
Banská Bystrica

Dátum/Date: 23.08.2019 od 21.00 h
Miesto konania/Place of event: MINISTRY of FUN, Na troskách 25, Banská Bystrica 
 

JUICY M

 

► OBYČAJNÝ VSTUP:
- prístup na tanečný parket a bočné terasy

► VIP:
- prístup na tanečný parket a bočné terasy
- prístup na 1. podlažie klubu s najlepším výhľadom na stage

Vekové obmedzenie:
- obyčajný vstup: 16+
- VIP: 18+

Vstupné/Entry: 
OBYČAJNÝ VSTUP: 8,80 € 
VIP:  15,40 € 

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy/without any discounts.

Vstupenky

Odporúčané akcie