Workshop: Spoznaj svoju osobnosť v Banskej Bystrici

Iné akcie
Banská Bystrica
-

Pozývame vás na interaktívny workshop zameraný na ľudskú osobnosť a jej rozmanité charakteristiky. Workshop sa bude venovať témam:

  • Osobnosť a jej základné zložky.
  • Predstavenie rôznych typológií osobnosti.
  • Testy na spoznanie typu osobnosti.

Pozrieme sa na osobnosť z viacerých uhlov pohľadu, ako je chápaná v klasickej filozofii a aké modely osobnosti rozlišujú novodobé teórie. 

Prostredníctvom testov zistíme, akým typom osobnosti sme, aké sú naše potenciály, čo je našou silnou a čo slabou stránkou.

Lepšie poznanie seba samého nám umožní lepšie pracovať s jednotlivými aspektmi svojej osobnosti, ale aj lepšie porozumieť ľuďom vo svojom okolí.
 

„Dosiahnutie osobnosti nie je nič menej, než čo najlepšie možné rozvinutie celku určitého jednotlivca. Nedá sa ani domyslieť, aké nekonečné množstvo podmienok je na to potrebné splniť. Na to je potrebný celý ľudský život so všetkými jeho biologickými, sociálnymi a duchovnými aspektmi.

Osobnosť je činom najväčšej životnej odvahy, je to asi najväčšia úloha, ktorú si pred seba moderný duchovný svet postavil. Až naše činy ukážu, kto vlastne sme. Osobnosť ako úplné uskutočnenie celosti našej bytosti je nedosiahnuteľným ideálom. Nedosiahnuteľnosť však nikdy nie je argumentom proti ideálu, pretože ideály sú ukazovateľmi cesty.“ Carl Gustav Jung

Dĺžka trvania: 2 hodiny s 1 prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

Vstupné: 6 €, študenti a seniori 4 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do 14.2.2023 do 14:00 tu:

https://www.akropolis.sk/program-aktivit/banska-bystrica

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 / 143 906, bb@akropolis.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie