Spomienka na Jána Langoša

Iné akcie
Banská Bystrica
-

stretnutie v záhrade pri pamätníku J. Langoša - zakladateľa Ústavu pamäti národa

Vstupenky

Odporúčané akcie