Rotary deň v Banskej Bystrici

Iné akcie
Banská Bystrica
-

Pri príležitosti významných jubileí 110. výročia hudobného skladateľa Jána Cikkera a 100. výročia úmrtia Dominika Skuteckého organizuje Rotary club Banská Bystrica pod záštitou primátora mesta Jána Noska pre obyvateľov mesta podujatia pod názvom Rotary deň v Banskej Bystrici.

PROGRAM

• Záhrada CNK

14.00 – 17.00 – športové a zábavné podujatia pre rodiny s deťmi pod gesciou olympijského víťaza a majstra sveta Mateja Tótha
 

• Historická radnica - Námestie SNP

14.00 – 17.00 – vystúpenie folklórnych súborov DFS Prvosienka, DFS Radosť, DFS Matičiarik a FS Urpín

14.00 – 17.00 – výstava 110. výročie narodenia majstra Jána Cikkera
a výstavka Rotary club Banská Bystrica

16.00 – 18.00 – komentovaná prehliadka centra mesta so zameraním na uvedené výročia
 


• Cyklotúra po okolí Banskej Bystrice na pozvanie prezidenta RC BB
Zraz o 10.00 hod. pred Historickou radnicou (trasa je stredne náročná, preto odporúčame e-kondičku)
 

Vstupenky

Odporúčané akcie