PRINCÍPY BÁBKOVÉHO DIVADLA V PEDAGOGICKEJ PRAXI

Iné akcie
Banská Bystrica
-

V rámci festivalu EDUFEST vám ponákame workshop pod vedením lektorky Barbory Zamiškovej.

Bábkové divadlo v súčasnosti plní estetickú, edukačnú i terapeutickú úlohu. Práve edukačná je v pedagogickej praxi veľmi užitočná. Svoje miesto si princípy bábkového divadla nájdu vo všetkých humanitných predmetoch, ale aj v zlepšení komunikácie v triede (odbúranie blokov, nastolenie pravidiel, otvorenosť komunikácie, priateľský vzťah atď.). Bábkové divadlo je zároveň prvý kontakt dieťaťa s dramatickým umením a dokáže ho nadchnúť pre všetky druhy umenia. Už Aristoteles r. 350 pred n. l. poukazoval na príťažlivý vplyv bábky na človeka. Hra s bábkou, maňuškou, patrí spolu s pantomímou a tieňovou hrou medzi najstaršie spôsoby komunikácie. V rámci workshopu si predstavíme a vyskúšame jednotlivý typy bábok, ich animáciu a využitie v edukačnom procese.

Vstupenky

Odporúčané akcie