Oslava 25 rokov CKO

Iné akcie
Banská Bystrica
-

podujatie venované školám, komunitám, priateľom a priateľkám pri príležitosti 25. výročia založenia Centra komunitného organizovania

Vstupenky

Odporúčané akcie