Mužské a ženské archetypy podľa C. G. Junga / Banská Bystrica

Iné akcie
Banská Bystrica
-

Pozývame Vás na cyklus prednášok venovaný mužským a ženským archetypom Carla Gustava Junga a ich prínosu pre sebapoznávanie a rozvoj osobnosti.

Termíny prednášok: štvrtky 12., 19. a 26.10.2023, 18:00 - 20:00. 

Cyklus prednášok sa bude venovať témam:

  • Základné pojmy jungovskej psychológie – vedomie a nevedomie.
  • Osobné a kolektívne nevedomie. Štruktúra nevedomia.
  • Archetypy ako základné „orgány" nevedomého sveta.
  • Duševný vývoj, cesta individuácie, cesta k sebe samému.
  • Mužský a ženský svet v poňatí jungovskej psychológie.
  • Muž a žena v symboloch klasických kultúr.
  • Pojmy animus a anima. 
  • Dualita, vzájomné dopĺňanie sa a hľadanie harmónie.
  • Typológia osobnosti vo svetle mužských a ženských archetypov.

Carl Gustav Jung, švajčiarsky psychiater, analytický psychológ, psychoterapeut, vedec a filozof bol jednou z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Spája sa s ním pojem „analytická psychológia", ktorá znamenala prevrat v náuke o ľudskej psychike. Jeho meno je známe nielen v oblasti psychiatrie a psychológie, ale vzhľadom na jeho komplexné zameranie preniklo do mnohých iných oblastí. Uviedol štúdium psychiky do súvislosti s filozofiou, mytológiou, náboženstvom, teológiou, históriou, biológiou a fyzikou. Jeho dielo je návodom na to, čo môžeme v živote uskutočniť, aby náš psychický stav bol harmonický, vedeli sme úspešne prejsť jednotlivými životnými etapami, vysporiadať sa s problémami a nájsť hlboký zmysel nášho života.

V rámci cyklu prednášok sa zoznámime predovšetkým s Jungovou teóriou mužských a ženských archetypov. Pozrieme sa na základné charakteristiky psychiky muža a ženy, predstavíme si 4 archetypy ženy a 7 archetypov muža a prostredníctvom typológie skúsime potenciály archetypov odhaliť v sebe samých, aby sme získali príležitosť ich vedome spracovať a rozvinúť sa tak na zrelšiu osobnosť.

„Stretnutie dvoch osobností je ako zmiešanie dvoch rôznych chemických látok; ak vôbec dôjde k spojeniu, sú obe premenené“. C. G. Jung

Dĺžka trvania: 3x 2 hodiny s 10min. prestávkou. Počet účastníkov je obmedzený na 12 osôb.

Vstupné: 25 € za celý cyklus, študenti a seniori 20 €. Vstupenka je platná po zrealizovaní úhrady.

Predaj vstupeniek do stredy 11.10.2023 vrátane tu: PRIHLÁŠKA alebo mailom na bb@akropolis.sk.

Miesto konania a bližšie informácie:

Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica, 0948 143 906, bb@akropolis.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie