ByB#Ite #02 / Martin Bobák: Tvorba a vývoj mikroslužieb s použitím technológií spring-cloud, docker a kubernetes

Iné akcie
Banská Bystrica
-

prednáška s diskusiou v spolupráci s FPV UMB

 

Vstupenky

Odporúčané akcie