Alzheimer Slovensko 2023 Spolu a pre druhých!

Iné akcie
Banská Bystrica
-

Podujatie pre pacientov s demenciou a ich rodiny, pre pomáhajúce profesie, pre verejnosť.

www.alzheimer.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie