SPACES / tretina diela 3×20 Ženy / NAŽIVO v DIVADLE

Divadlá
Banská Bystrica
-

Nesmierna veľkosť vesmíru a jeho prázdnota. Vzdialenosť v jeho nekonečnosti, ale aj jeho bezprostredná prítomnosť v každej bunke nášho tela. Meditatívnosť plynutia, prepojenie, rituál.

Live stream diela Spaces (ktoré je jednou z troch častí oceneného triptychu 3×20 Ženy) bude mať v tomto uvedení svoju online premiéru. Môžete sa tešiť na silné vizuálne a zvukové zážitky, ktoré v plnej miere podporia energiu pohybu a tiel.

SPACES na ploche dvadsiatich minút prepája vesmírny priestor s priestormi medzi atómami ľudských buniek. V kontraste meditatívneho a intenzívneho pohybu hľadá stopy človeka v nekonečne (a naopak) a pozýva k spoluúčasti na tanečnom rituáli v podaní multikultúrneho umeleckého súboru. Pohybovú energiu a atmosféru diela umocňujú mohutné video projekcie a pôsobivá sférická hudba.

Pár viet o autorke:

ZUNA VESAN KOZÁNKOVÁ je absolventkou Tanečného konzervatória a Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Svoju choreografickú, pedagogickú a vedeckú činnosť realizuje v rámci Tanečnej spoločnosti Artyci, ktorú založila pred viac ako 28 rokmi s manželom Milanom Kozánkom. Zuna je vyhľadáva¬nou učiteľkou pracujúcou na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Veľkej Británii, Thajsku, v Číne a Hongkongu. Vyučuje už vyše 25 rokov, behom ktorých vyvinula je¬dinečný štýl práce s ľudským telom, založený na skúsenostiach s anatómiou ľudského tela a tokmi energie v ňom. Ta¬nečné poznatky prepája s univerzálnymi princípmi taoizmu cez svoje štúdium čín¬skej medicíny a čchi-kungu, čím prináša nové informácie o pohybovej inteligencii. V roku 2018 jej vyšla prvá kniha TAO cesta ku zdraviu.

K dielu 3×20 Ženy celkovo:

Tri dvadsaťminútové inscenácie vytvorené výraznými ženskými choreografkami. Každá so svojbytnou poetikou pohybu, scény i odkazu.
Tri sondy do dnešného sveta, jeho problémov, otázok i nádejí.
Tri rôzne zážitky zo súčasného tanca spájajúce abstrakciu, drámu a meditáciu v jednu silnú skúsenosť. Predstavenie získalo prestížnu cenu DOSKY 2019 za mimoriadny počin v oblasti tanečného divadla. SPACES je ich najatmosferickejšou tretinou.

Vstupenky

Odporúčané akcie