Horror Vacui

Divadlá
Banská Bystrica
-

Dielo Horror Vacui mexického choreografa Artura Luga – Amplio Espectro a Divadla Štúdio tanca.

O Horror Vacui

Amplio Espectro (zastúpené Arturom Lugom) spoločne s Divadlom Štúdio tanca experimentovať v kreatívnom procese založenom na znovupoužití (reuse) a recyklácii umeleckého materiálu. Ako východisko slúži dekonštrukcia troch diel z repertoáru Amplio Espectro – Mol (2015), Equivoco // Objecos de uso propio (2018) a Broken Air (2021). Transformácia týchto diel položí základ konceptu pre Horror Vacui – predstavenie nesúce v sebe zozbieraný + morfovaný telesný a choreograficko-obrazový materiál. Výsledok sprostredkúva divákovi silnú pohybovo-vizuálnu skúsenosť, ktorá odhaľuje rôzne spôsoby vnímania tela. Udeje sa tak s použitím objektov, materiálov a ich transformáciou do nového „telobjektu“, spätne pôsobiaceho na okolitý priestor.

Jedinečnosť performance spočíva aj v jej prezentácii, diváci totiž nebudú sedieť v hľadisku, ale prechádzať sa pomedzi objekty a telá, podobne ako v galérii.

V roku 2023 oslavuje projekt Amplio Espectro desať rokov. K tomuto výročiu Amplio Espectro vytvorí sériu hybridných výskumov s cieľom generovať nové nápady, východiská a projekty. Hlavnou tvorivou metódou bude zmiešavanie a recyklácia – celých predstavení, procesov, materiálov, odkazov, ideí, priestorov, ako aj rôznych metód skúmania a spolupráce.

Koncept a choreografia: Arturo Lugo – Amplio Espectro
Kostýmy a scénografia: tun_projekt_studio
Svetelný dizajn: Arturo Lugo, Andrej Fábik
Hudba: Santiago Blaum

účinkujú – umelecký súbor DŠT:

Tibor Trulik
Michaela Mirtová
Diego Álvarez Sanóu
Indira Chamalé Ortiz
Cindy Ng

Dĺžka predstavenia: 45 minút
Predstavenie je vhodné pre dospelých a deti od 3 rokov.

Vstupenky

Odporúčané akcie