EDUFEST permanentka 2 mesiace

Divadlá
Banská Bystrica
-

Pozývame vás na bystrický EDUFEST v Bábkovom divadle na Rázcestí, ktorý počas štyroch mesiacov – od septembra do decembra – vždy dva dni v mesiaci - ponúka umelecké a vzdelávacie inšpirácie, ktoré nenájdete v žiadnej škole.  Ponúkame vám neformálne vzdelávanie, ktoré proces edukácie zmení na dobrodružstvo, objavovanie a odhaľovanie jazyka umenia. Program je venovaný každý mesiac inej vekovej kategórii detí, s ohľadom na špecifiká danej vekovej kategórie. 

Každý mesiac sa konajú štyri typy akcií, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, akceptujú prierezové myslenie v rámci rôznych tém. Odborné workshopy a semináre pod vedením odborných divadelných lektorov a lektoriek (1), outdoorové akcie mimo divadla, v školách (2), divadelné inscenácie (3) a diskusie s verejnosťou (4). Súhrn štyroch udalostí ponúka, aby sa z pasívnej návštevy divadla stalo aktívne stretnutie.

EDUFEST rovnako ponúka využitie divadelných metodík a techník v odbornej pedagogickej praxi, alebo v osobnom živote, ako aj objavenie sveta divadla v celej komplexnosti. Ponúka spôsoby ako zdieľať emotívny a estetický divadelný zážitok s deťmi. Ponúka cestu ako zlepšiť prístup a empatiu k ľuďom. Je šancou ako objaviť a využívať vlastnú kreativitu.

Vstupenky

Odporúčané akcie