Živá veda FF UMB

Diskusia
Banská Bystrica
-

Diskusia s prodekankou pre pedagogickú činnosť na FF UMB Nadeždou Zemaníkovou, dlhoročnou členkou Katedry germanistiky FF UMB, nielen  o banskobystrickej germanistike, ale aj o zložitých procesoch v slovenskom vysokoškolskom prostredí.

Moderujú: Zuzana Bariaková a Daniela Kováčová

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie