Zem ako živý učiteľ / FiloCafé - večer s filozofickými dialógmi

Diskusia
Banská Bystrica
-

Je už mnohoročnou tradíciou pripomínať si 22. apríla Svetový deň zeme a potrebu chrániť a starať sa o planétu, ktorá je naším domovom. Nová Akropolis Slovensko Vás pri tejto príležitosti pozýva na viacero podujatí počas dní 22.4. – 25.4.2024. Na jednotlivé podujatia sa môžete prihlásiť podľa pokynov uvedených pri každom podujatí. Podrobnosti nájdete na www.akropolis.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť, priatelia, a na to, že spoločným úsilím prispejeme k tomu, aby sa našej zemi ľahšie dýchalo.

„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“ (Johann Wolfgang von Goethe)

Zem ako živý učiteľ / FiloCafé – večer s filozofickými dialógmi

Pozývame Vás na večer s filozofickými dialógmi pri káve alebo čaji organizovaný pri príležitosti Svetového dňa zeme. Témou na rozhovory bude vzťah človeka a prírody a vnímanie planéty zem ako živej bytosti, ktorá nás môže veľa naučiť.

Tematické okruhy na dialógy:

  • Je zem živá bytosť?
  • Aký by mal byť vzťah človeka k prírode?
  • Čomu nás príroda učí?
  • Ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí?

Večer otvoríme krátkym rozprávaním na tému večera a následne sa budeme v skupinách venovať rôznym otázkam týkajúcim sa témy. 

V skupinách si budú môcť účastníci podujatia vymeniť svoje názory, navzájom sa inšpirovať, zapojiť sa do rozhovorov alebo len počúvať. Postrehy každej skupiny si nakoniec spoločne zhrnieme a podujatie ukončíme záverečným rozprávaním na tému večera.

Zamyslíme sa nad tým, ako vnímame prírodu a našu planétu, aký vzťah k prírode máme a aký by sme mali mať, a v neposlednom rade sa porozprávame o tom, ako môžeme lepšie preniknúť do prírodných zákonitostí a čo všetko sa z kontaktu s prírodou môžeme učiť.

„Kým si človek neuvedomí svoje príbuzenstvo so svetom, žije v žalári, ktorého múry sú mu cudzie.“ (Rabíndranáth Thákur)

Trvanie: 3 hodiny s prestávkami

Workshop je zdarma (s možnosťou dobrovoľného príspevku).

Počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb.

Prihlásiť sa na podujatie je možné do pondelka 22.4.2024 vrátane e-mailom na bb@kropolis.sk.

Miesto konania: Nová Akropolis, Dolná 47, Banská Bystrica.

Vstupenky

Odporúčané akcie