Zelená Bystrica: Prehriate mesto - Ako to zvládnuť?

Diskusia
Banská Bystrica
-

diskusia v spolupráci s ekocentrom Malá Líška

Vstupenky

Odporúčané akcie