Večery s filozofiou: Happy Earth Day! Potrebujeme etiku Zeme?

Diskusia
Banská Bystrica
-

Ako premýšľať o vzťahu človek - príroda v čase súčasnej ekologickej krízy, globálnych environmentálnych problémov a klimatickej zmeny? Potrebujeme ekofilozofický obrat alebo etiku Zeme? Nielen na tieto otázky budeme hľadať odpovede v diskusii organizovanej Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod názvom Večery s filozofiou v Banskej Bystrici. Hostkami večera budú Barbora Baďurová a Anita Račáková. Diskusiou nás prevedie Andrea Klimková.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie