Učí nás umenie byť slobodnými?

Diskusia
Banská Bystrica
-

Večery s filozofiou v Banskej Bystrici

diskusia Michala Šedíka s Mirou Keratovou, SSG

Tretie zo série podujatí organizovaných Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod názvom Večery s filozofiou v Banskej Bystrici sa zameria na reflexiu súčasného umenia. O tom, čo umenie je a či nám môže sprostredkovať nejaké poznanie, možno aj toho čo znamená byť slobodnými, sa porozpráva Michal Šedík s Mirou Keratovou zo Stredoslovenske galérie.

Podujatie z verejných zdrojov podporil FOnd na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie