Prepojenie ľudí s kultúrnym dedičstvom (Connecting people with heritage, SRIA)

Diskusia
Banská Bystrica
-

Katedra sociálnych štúdií a etnológie, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v spolupráci so Štúdiom RTVS Banská Bystrica Vás v rámci projektu 

ARCHE - Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe

pozýva na stretnutie, k diskusii a diskusii s editormi knihy

 Antropologické pohľady na environmentálnu komunikáciu.

 (Anthropological Perspectives on Environmental Communication, voľne stiahnuteľná na: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78040-1

Annelie Sjölander-Lindqvistovou, Ivanom Murinom a Michaelom E. Dovem

 

Vo všeobecnosti je stretnutie založené na poznaní, že svet sa mení, čo sa odráža aj v našom vzťahu ku kultúre a krajine. Na stretnutí sa prezentujú príklady oslabovania živého vzťahu lokálnych spoločenstiev slovenského a európskeho vidieka k dedičstvu kultúry a krajiny. Hoci sa naše historické väzby na kultúru a krajinu sa oslabujú stále hľadáme nové spôsoby ako túto stratu nahradiť. 

Pri výskume lokálnych kultúr sa antropológovia, etnológovia a sociálni ekológovia sústreďujú naskúmanie spôsobov a stratégií, ktoré umožňujú ľuďom a komunitám spojiť sa s dedičstvom, podporované ideami udržateľnosti. Poučenie sa takýmito skúsenosťami zahŕňa prehĺbenie nášho chápania kontextov, v ktorom sa kultúrne dedičstvo tvorilo, existuje a vzniká. 

V lokálnych populáciách na celom svete existuje množstvo inovatívnych prístupov, aplikácií a nástrojov, ktoré z kultúrneho dedičstva vytvárajú aktuálne hodnoty pre spoločnosť. Prezentované príklady z Ameriky (Arizona), Európy ( a Slovenska (Malohont, Hont, Novohrad) reflektujú našu súčasnú realitu zmien, naše poznanie ako aj vzťah ku kultúre a krajine túto zmenu odráža.

Tématické okruhy budú prezentované ukážkami z terénnych výskumov autorov, prestávky vyplní tradičná nástrojová hudba banskobystrických muzikantov, stretnutie bude moderované redaktorom RTVS Petrom Cítenyím.

Vstupenky

Odporúčané akcie