Potrebujeme dnes ešte filozofiu?

Diskusia
Banská Bystrica
-

Večery s filozofiou v Banskej Bystrici

diskusia

Prvé zo série podujatí organizovaných Katedrou filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zameria na problém postavenia a úlohy humanitných vied, obzvlášť filozofie, v súčasnej spoločnosti. V moderovanej diskusii, ktorou nás prevedie Daniela Kováčová, nás so svojím pohľadom na to, čo je a čo nie je filozofia, aká je jej úloha a s čím by sme si ju nemali pliesť, oboznámia členovia katedry - Tatiana Sedová, Jaroslav Cepko a Martin Schmidt.

Podujatie je súčasťou prezentácie výsledkov grantovej úlohy APVV-18-0122 Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity.

Vstupenky

Odporúčané akcie