Oplatí sa na Slovensku vydávať knihy o histórii?

Diskusia
Banská Bystrica
-

beseda s pozvanými vydavateľmi historickej literatúry o súčasnom knižnom trhu na Slovensku 


Moderujú: Róbert Kotian a Peter Turčík
Hostia: Jozef Hyrja – Vydavateľstvo Hadart Publishing, Daniela Dvořáková – Vydavateľstvo Rak, Peter Švorc – Vydavateľstvo UNIVERSUM, Rastislav Molda – Vydavateľstvo Society for Human Studies

 

Partneri: 
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica
Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica
Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica
Historický ústav SAV, Bratislava
Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
Banskobystrický samosprávny kraj

Vstupenky

Odporúčané akcie