ODPADY, OVZDUŠIE, OHĽADUPLNOSŤ / DEŇ ZEME

Diskusia
Banská Bystrica
-

Debata pri príležitosti Dňa Zeme bude venovaná osobnej zodpovednosti a každodenným činnostiam. Budeme rozprávať o tom, ako môže každý z nás pozitívne vplývať na svoje okolie a v globále na planétu. Na tému odpadov sa bližšie pozrieme vďaka Eme Sitkovej, študentke Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici, autorke projektu "Bez odpadkov -
bez poplatkov". O vzťahu umenia a ekológie či environmentalistiky sa budeme zamýšľať vďaka výtvarníkovi a pedagógovi Ladislavovi Vojtušovi. Keďže ani umenie ani vzduch nepozná hraníc, práve ku problematike kvality ovzdušia sa vyjadrí Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia na BBSK a dobrovoľník Združenia Slatinka.
Pre každého z nás je prvý schod zmeny správania rôzne vysoký.
Príliš vysoké očakávania môžu priniesť len frustráciu a skepsu.
Zmena je však potrebná, lebo naša Zem má obmedzené zdroje a plán "B" neexistuje.
Nejde tu o záchranu prírody či planéty. Oni prežijú. Ide tu hlavne o
kultúru, kultúrnosť a hľadanie zmysluplného, zodpovedného a
udržateľného života na tejto krásnej modrej bodke, vznášajúcej sa
niekde vo vesmíre. Pre každého. Bez rozdielu. Všetci sme na jednej
lodi, rozdelení spoločným osudom.

Diskusia sa koná v rámci tematického a vzdelávacieho programu
kultúrneho centra Záhrada, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Vstupenky

Odporúčané akcie