Noc Vonku 2023

Diskusia
Banská Bystrica
-

Diskusia na tému dostupného bývania, chudoby a života ľudí bez domova 

OZ Vagus, Centrum komunitného organizovania, Centrum materiálnej pomoci, Nie v našom meste:

Počas Noci vonku vyzývame ľudí zo širokej verejnosti, aby sa na jednu noc vzdali pohodlia svojho domova, prespali vonku a upozornili tak spoločne s nami na alarmujúcu situáciu ľudí bez domova a ľudí žijúcich v extrémnej chudobe na Slovensku.

Podujatie sa koná pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Pomôžte nám dostať tému k svojej komunite a do verejného priestoru. Ukážme spoločne, že ochrana tých najzraniteľnejších skupín obyvateľstva má byť v našej spoločnosti prioritou.

Vstupenky

Odporúčané akcie