Literárny večer s Alicou Frühwaldovou

Diskusia
Banská Bystrica
-

Beseda s autorkou knihy O koľko lásky som prišla Alicou Frühwaldovou. 

Neobyčajný, no pravdivý príbeh rodiny z Brezna, Ľubietovej a Banskej Bystrice. Knižka so silným odkazom pre všetky generácie, ktorej poslaním je sformovať morálne postoje, rozvinúť kritické myslenie, podporiť vzdelávanie o mieri, informovať o holokauste a najmä podporiť boj proti nadradenosti, rasizmu a predsudkom.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie