DIŠPUTY: Folklór v tieni politiky

Diskusia
Banská Bystrica
-

diskusia o folklóre v službách politiky a extrémizmu

Centrum komunitného organizovania

Vstupenky

Odporúčané akcie