Cesta k vlastnému domovu - Dišputa Banská Bystrica

Diskusia
Banská Bystrica
-

Je bývanie iba trhovou komoditou? Musíme si ho zaslúžiť, alebo je to základné ľudské právo?

V Banskej Bystrici sa preferuje zásluhovosť a systém prestupného bývania pre ľudí v krízových situáciách. Vo vyspelejšej časti sveta aj Slovenska sa však už takýto prístup považuje za prekonaný a zbytočne drahý a preferujú sa novšie prístupy.

O nich sa budeme rozprávať s Alenou Vachnovou, absolventkou Harvardu a jednou z najlepších slovenských odborníčok na housing-led a housing-first prístupy.

Diskusia sa začína 18.4. a 18:30 v CNK Záhrada na Námestí SNP č. 16.

Občiansku kampaň Dôstojné bývanie pre všetkých organizuje Centrum komunitného organizovania spolu s Bystrickou kresťanskou platformou a občianskou platformou Nie v našom meste.
---------------------------------------------------------------------
Podujatie je súčasťou projektu Posilňovanie minorít k rozvoju, využívajúc komunitné organizovanie a advokačné metódy na posilnenie postavenia znevýhodnených komunít na strednom Slovensku. Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
www.norwaygrants.sk/ldi

Vstupenky

Odporúčané akcie