Ako sa vyrovnať s nerovnováhou?

Diskusia
Banská Bystrica
-

Téma duševného zdravia a hľadania rovnováhy je niekedy u mnohých ľudí prehliadaná. Pokiaľ sa ich netýka priamo, alebo ich blízkych, nevenujú tejto téme pozornosť. Jej rôznorodé odtiene sú však v našich životoch prítomné každý deň. Keď hovoríme o duši, hovoríme aj o tom, ako sa správame, aké vzťahy vytvárame, čo prežívame, keď sme šťastní alebo naopak, nespokojní. Hovoríme aj o tom, čo nám spôsobuje bolesť alebo čím trpíme. Duševnú kondíciu človeka formujú nielen naše vzťahy, rodinné konštelácie a anamnézy, ale aj naša schopnosť primerane reagovať na stresové situácie, životné krízy či peripetie. Aj keď nie je ľahké predvídať, či je duša každého z nás dostatočne odolná na prekonanie prípadnej úzkosti, depresie či psychózy, duševné ťažkosti nastávajú, keď začneme pochybovať sami o sebe. Niektorí zažívame menšinový stres, bojíme sa coming-outu, stretávame sa s predsudkami v súkromnom i verejnom živote. Skúsenosti s neprijatím či nedôverou môžu viesť k pocitom bezmocnosti, osamelosti a smútku. Hovorme preto o duševnom zdraví, o tom, že je to normálne, o tom, že duševné ťažkosti sú a že je v poriadku požiadať o pomoc a podporu. Hovorme o spôsoboch, ako si nájsť čas na oddych, na pohyb či jednoducho povedané – na seba.

O človeku, jeho zraniteľnosti a prežívaní v rôznych životných situáciách sa budeme rozprávať so psychologičkou Vierou Hincovou, aktivistkou zo Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí a tvorkyňou podcastu Deti bez návodu, ktorý sa tiež venuje problematike detí s Aspergerovým syndrómom a autizmom,
so psychologičkou Oľgou Bindasovou a Braňom Fidlerom, jedným z lídrov Športového klubu Lotosové kvety, v ktorom spolu s ostatnými vytvára podmienky pre zdravý životný štýl, bezpečné športoviská pre LGBTI+ ľudí a komunitný rozvoj.


Moderuje Nikoleta Kuglerová z Amnesty International Slovensko.

Program kultúrneho centra Záhrada z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vstupenky

Odporúčané akcie