Ako sa na Slovensku popularizujú dejiny

Diskusia
Banská Bystrica
-

beseda s pozvanými hosťami o stave a formách popularizácie dejín na Slovensku 


Moderujú: Róbert Kotian a Peter Turčík
Hostia: Tünde Lengyelová – historička, Juraj Červenák – spisovateľ, Jaroslav Valent – šéfredaktor časopisu Historická revue, Oliver Zajac – zástupca internetového portálu History Lab

 

Partneri: 
Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, B. Bystrica
Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica
Katedra histórie FF UMB, B. Bystrica
Historický ústav SAV, Bratislava
Veľvyslanectvo Poľskej republiky na Slovensku
Banskobystrický samosprávny kraj

Vstupenky

Odporúčané akcie